Innenfor området «trygghet og tilknytning» måler vi hvordan arbeidstakerne ser på sin egen fremtid i arbeidslivet. Dataene forteller hvorvidt vi opplever utrygghet for å miste jobben, og om utrygghet på egen helse påvirker arbeidsevnen. Vi kartlegger også hvordan arbeidstakerne ser på mulighetene for å finne en ny jobb.

7,04

  • Arbeidstakerne føler seg jevnt over trygge. 9 av 10 er ikke bekymret for å miste jobben.
  • 1 av 2 mener de er i samme jobb som i dag om fem år.
  • I 2021 var totalt færre bekymret for å miste jobben enn i toppåret 2020, men av de som hadde opplevd å bli permittert under korona, var tallet 64 prosent
  • 1 av 2 mener de er i samme jobb som i dag om fem år.
  • Mellom 11-13 prosent oppgir årlig at de vil trappe ned på jobb de neste fem årene på grunn av dårlig helse.
I hvilken grad er det sannsynlig at din helsetilstand vil føre til at du må redusere din arbeidsinnsats i løpet av de nærmeste 5 årene?
I hvilken grad er du bekymret over muligheten for å miste jobben din?