Innenfor området «trygghet og tilknytning» måler vi hvordan arbeidstakerne ser på sin egen fremtid i arbeidslivet. Dataene forteller hvorvidt vi opplever utrygghet for å miste jobben, og om utrygghet på egen helse påvirker arbeidsevnen. Vi kartlegger også hvordan arbeidstakerne ser på mulighetene for å finne en ny jobb.

75%

  • Optimismen fortsetter å øke i det som ser ut til å være pandemiens sluttfase.
  • Ansatte er mindre bekymret for å miste jobben enn på mange år.
  • 1 av 3 har vurdert å bytte jobb i løpet av de siste 12 månedene.
  • Andelen med noe opplevd risiko for at dårlig helse vil føre til nedsatt arbeidskapasitet om fem år har gått opp, særlig blant de yngste.
I hvilken grad er det sannsynlig at din helsetilstand vil føre til at du må redusere din arbeidsinnsats i løpet av de nærmeste 5 årene?
I hvilken grad er du bekymret over muligheten for å miste jobben din?