Rapporter

Hver år publiserer YS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet) en rapport med de viktigste funnene i YS Arbeidslivsbarometer. Vi gir deg tilgang til rapportene fra 2009 og frem til i dag.