Andre rapporter

Her ligger andre rapporter skrevet med utgangspunkt i analyser fra YS Arbeidslivsbarometers undersøkelser og datagrunnlag.

Arbeidslivsbarometerets
koronaundersøkelse
Preliminære funn per 6. april 2020
Kompetanse eller
arbeidsledighet i
pandemiens kjølvann
Rapport fra Arbeidslivsbarometeret 2020