Håvard Lismoen
Fagsjef, YS
havard.lismoen@ys.no
Tel: +47 901 40 054

Mari Holm Ingelsrud
Forsker, AFI
mari-holm.ingelsrud@oslomet.no
Tel: +47 976 79 472

Linn Solberg
Rådgiver
linn.solberg@ys.no
Tel: +47 916 17 649


YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. Vi forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229 000 medlemmer i våre 12 YS-forbund. Gjennom å være medlem i et YS-forbund er du tilsluttet YS som hovedorganisasjon. Vår oppgave er å ivareta deg som arbeidstaker og utvikle arbeidslivet. At YS er partipolitisk uavhengig, betyr at vi ikke er tilknyttet ett, bestemt politisk parti, men samarbeider med politikerne fra sak til sak.