YS Arbeidslivsbarometer har vært gjennomført årlig siden 2009. Om lag 3000 arbeidstakere besvarer på en stor mengde faste spørsmål innenfor faste temaområder. Temaområdene og et lite utvalg av spørsmålene er tilgjengelig her. Tidsrekkene med like spørsmål gir en unik mulighet for kunnskap om trender i det norske arbeidslivet. Dataene brukes i økende grad i annen forskning, i offentlige utredninger og av media.


Database

Her finner du grunnlagsdata og database fra 2009-2020.

Databasen gir bedre oversikt og innsikt i undersøkelsen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilgang for mer detaljert bruk.