Database

Datamateriale fra hele undersøkelsen gjøres tilgjengelig i anonymisert form via Norsk Samfunnvitenskapelige Datatjeneste’s analyseverktøy Nesstar. Nesstar er et programvaresystem for webpublisering av spørreundersøkelser, flerdimensjonale tabeller og tekstbaserte data. Nesstar gjør det mulig for brukere av datatjenesten å finne, søke i, laste ned, visualisere og analysere data online. Nesstar eies av NSD.