Området «fagforeningers legitimitet» handler om arbeidstakernes holdninger til fagforeninger. Dataene forteller oss blant annet hva fagforeningsmedlemmer synes er viktig, om de kan tenke seg å ta tillitsverv og hvorfor ikke-medlemmer velger å være uorganiserte.

60%

  • Fagforeningens opplevde betydning er fortsatt høy.
  • Det bør være et godt grunnlag for en tillitsreform i offentlig sektor, men partene bør være oppmerksomme på en synkende andel fagforeningsmedlemmer som vil være tillitsvalgte, særlig blant ansatte i fylkeskommune og kommuner.
  • Den synkende tendensen vi har sett i andelen tillitsvalgte som opplever at de blir respektert av ledelsen ser ut til å gjelde i privat sektor og ikke i offentlig sektor.
  • De fleste tillitsvalgte svarer at forholdet til ledelsen ikke har endret seg, dette gjelder både i privat og offentlig sektor.
Kunne det vært aktuelt for deg å være medlem av en fagforening?
Kunne du tenke deg å påta deg et tillitsverv?