Under området arbeidsvilkår får vi tilbakemeldinger på arbeidsmiljø, stress, mestring og HMS-situasjonen for norske arbeidstakere. Mer spesifikt sier dataene noe om hvordan norske arbeidstakere opplever fysiske arbeidsforhold, risiko i arbeidet, arbeidspress og stress, jobb-hjem balansen, samt egen jobb, arbeidsoppgaver og mestring.

70%

  • Flere ansatte opplever at de jobber med risikofylt arbeid enn før pandemien. Sannsynligvis kan vi knytte dette til en vedvarende oppmerksomhet om risiko for smitte på jobb, som kom med pandemien.
  • Flere er utslitt etter jobb og færre opplever god jobb-hjem-balanse enn under pandemien, noe som illustrerer at aktiviteten i samfunnet har tatt seg opp igjen.
  • Tilfredshet med jobben er lavere enn i fjor, og på laveste nivå siden 2014. Egenskaper som spennende arbeidsoppgaver, varierte arbeidsoppgaver, gode kolleger og utviklingsmuligheter har sterkest sammenheng med jobbtilfredshet.
I hvilken grad passer følgende beskrivelse: «Min jobb er trygg»
I hvilken grad passer følgende beskrivelse: «Jeg har gode ledere»
Hvor ofte kjennes arbeidet stressende?

Hvor ofte må du jobbe overtid?
Hvor ofte arbeider du under risikofylte forhold?