Arbeidslivet endrer seg fort, og i årene som kommer vil mange trenge å fylle på med ny kunnskap og kompetanse. Her måler vi hvordan arbeidstakerne selv opplever læringsvilkårene på jobb, og hva mener de har behov for å lære mer av.

43%

  • Interessen for etter- og videreutdanning fortsetter å synke.
  • Samtidig opplever færre at de har tilstrekkelig kompetanse.
  • Størst interesse for annen jobbrelatert opplæring i alle de fire arbeidslivene.
  • Flere er interessert i etter- og videreutdanning der arbeidsgiver ikke tilrettelegger.
Ser du for deg at noen av dine nåværende arbeidsoppgaver kan utføres digitalt eller av en maskin i stedet?
Dersom forholdene legges til rette på arbeidsplassen, hvor sannsynlig er det at du vil ta etter- eller videreutdanning?