Området «likestilling» omhandler hvordan oppgaver på hjemmebane fordeles og hvordan dette påvirker kvinners og menns mulighet til å delta i arbeidslivet. Her kartlegger vi hvordan bestemte oppgaver fordeles knyttet til husarbeid og omsorgsoppgaver. 

60%

  • Kvinner jobber fortsatt oftere deltid enn menn.
  • Hovedårsaken til deltidsarbeid er oftere helse eller omsorg for barn blant kvinner, mens menn oftere tar ut pensjon ved siden av å jobbe. Omtrent en like stor andel av menn og kvinner oppgir mangel på heltidsstillinger som hovedårsak til at de jobber deltid.
  • De fleste svarer at de deler ansvar for hus, hjem og barn likt, men kvinner svarer oftere enn menn at de har hovedansvaret.
  • Menn med partnere som jobber fulltid deler oftere ansvaret likt med partner, og tar også oftere selv hovedansvaret enn de som har partnere som jobber deltid.
Hvor ofte opplever du at kravene på jobben går ut over familielivet?
Hvem tar, eller har tidligere tatt, mest ansvar for hus og hjem i din husholdning?