Området «likestilling» omhandler hvordan oppgaver på hjemmebane fordeles og hvordan dette påvirker kvinners og menns mulighet til å delta i arbeidslivet. Her kartlegger vi hvordan bestemte oppgaver fordeles knyttet til husarbeid og omsorgsoppgaver. 

6,75

  • Kvinner og menn oppgir i økende grad at de deler oppgaver på hjemme bane likt med partner. Likevel måler vi fortsatt kjønnsforskjeller.
  • I 2020 mente 68 prosent av menn at de delte omsorg for barn likt med partner, mot 43 prosent av kvinner.
  • 2 av 5 menn mener deres jobb har høyere status enn partnerens. 1 av 5 kvinner mener det samme.
  • Om lag halvparten av både kvinner og menn mener deres egen jobb har lik mengde ansvar og karrieremessig status som partnerens.
Hvor ofte opplever du at kravene på jobben går ut over familielivet?
Hvem tar, eller har tidligere tatt, mest ansvar for hus og hjem i din husholdning?