Kategorier
Ukategorisert

Vi jobber mer og fortere

Et stort flertall opplever at presset for å levere mer, bedre og fortere i arbeidslivet øker, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018.

Arbeidslivet har på mange måter blitt bedre de siste tiårene. Færre yrker er svært fysisk belastende, mange klarer å stå lengre i jobb og flere opplever gode muligheter for faglig utvikling.

Samtidig møter mange ansatte høye krav, kombinert med lite kontroll over egne oppgaver. 38 prosent av de som er intervjuet i Arbeidslivsbarometeret svarer at forventningene til å jobbe ut over normal arbeidstid øker noe, eller mye. 

YS-leder Jorunn Berland mener dataene i Arbeidslivsbarometeret for 2018 gir flere grunner til bekymring.

– Fortsetter utviklingen senker vi terskelen for at folk faller ut av arbeidslivet. Det kan true målet om høy sysselsetting, advarer hun.  

– Det har alltid vært krav til høy produktivitet. Det er bra, men kravene må balanseres. Gjør de ikke det risikerer vi at flere møter veggen, blir syke og støtes ut av arbeidslivet lenge før tida. Det vil hele det norske arbeidslivet tape på.

Trenden er noe sterkere blant kvinner enn menn

Enda mer dramatisk blir det når vi ser nordmenns oppfatning av produksjonspresset i arbeidslivet. Her svarer en av fire at forventningene om å produsere mer, men på kortere tid. 

Trenden er noe sterkere blant kvinner enn menn. Det kan henge sammen med at den negative utviklingen er aller sterkest i kvinnedominerte bransjer: Så mange som tre av fire ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenester og helsetjenester svarer at presset om å produsere mer på kortere tid har økt.    

– Det er særlig urovekkende at den negative trenden er sterkest hos arbeidstakere i tjenesteytende bransjer som undervisning, varehandel og pleie- og omsorg. Dette er bransjer som har behov for arbeidskraft og som vil være tunge bidragsytere til økt sysselsetting og inkludering i de kommende årene, sier Berland.    

– Ansvaret for å sikre et arbeidsliv som ivaretar den enkeltes følelse av mestring og kontroll over eget arbeid ligger i stor grad hos partene i arbeidslivet, både lokalt og sentralt. Vi må sammen sette oss ned og se på hvordan vi kan støtte opp om arbeidsorganisering, som reduserer negativt stress og fremmer positiv mestring. IA-avtalen er ett viktig virkemiddel for dette. Derfor er YS for å framforhandle en ny IA-avtale, forklarer hun. 

Hva vi gjør i jobben er også i endring

Endringene kommer ikke bare når det gjelder hvor mye som skal leveres. Også innholdet i arbeidsoppgavene endres. Over halvparten (52 prosent) svarer at kravene til å håndtere komplekse oppgaver har økt noe. 17 prosent svarer at kravene har økt mye. 

– Vi ser særlig at endringene er store innenfor tradisjonelle bransjer som transport og industri. Også arbeidstakere i offentlig sentralforvaltning opplever at arbeidslivets krav er tiltakende komplekse, opplyser Berland.