Kategorier
Ukategorisert

Ikke alle har mulighet til å jobbe på hjemmekontor

En stor del av arbeidstakerne har jobbet fra hjemmekontoret det siste året. Men hjemmekontor som smitteverntiltak er ikke tilgjengelig for alle.

En stor del av arbeidstakerne har jobbet fra hjemmekontoret det siste året. Men hjemmekontor som smitteverntiltak er ikke tilgjengelig for alle.

I en ny artikkel i benytter vi tall fra Arbeidslivsbarometeret for så se på hvem som kan og ikke kan jobbe fra hjemmekontor, og hvilke bransjer som ble mest preget av permitteringer våren 2020.

Omfanget av hjemmekontor varierer sterkt mellom bransjer. Det er også en sterk sosioøkonomisk gradient i hvem som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor: andelen øker med høyere inntekt og utdanningsnivå.

Artikkelen kan leses i Ramazzini nr. 1 2021, som kan lastes ned herfra.

https://www.legeforeningen.no/contentassets/8109477866e44efb9329474733318b9f/ramazzini-01.2021.pdf