Kategorier
Ukategorisert

Arbeidsmotivasjon, kompetanseutvikling og planer for pensjonering

En ny rapport løfter frem betydningen av utfordrende og interessante arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseutvikling for at seniorer i offentlig sentralforvaltning skal ønske å fortsette i jobben.

En ny rapport løfter frem betydningen av utfordrende og interessante arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseutvikling for at seniorer i offentlig sentralforvaltning skal ønske å fortsette i jobben.

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk har forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet studert sammenhengen mellom arbeidsmotivasjon, kompetanseutvikling og planer for pensjonering blant seniorer i offentlig sentralforvaltning. Datamaterialet består av fire årganger av Arbeidslivsbarometeret (2015-2019), Medbestemmelsesbarometeret og dybdeintervjuer med 12 senior ansatte i statlig sentralforvaltning.

Rapporten fra prosjektet kan lastes ned her:

https://fagarkivet.oslomet.no/handle/20.500.12199/6511

Resultatene ble presentert på et nettseminar om seniorpolitikk i staten den 18 februar 2021. Opptak av sendingen kan sees her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/konferanser/nettseminar_seniorpolitikk_i_staten/id2829930/