Kategorier
Arbeidslivsbarometeret 2022 Arkiv

YS Arbeidslivsbarometer for 2022

Koronapandemien gjorde arbeidslivet mer fleksibelt, men det er de med høy utdanning og høy inntekt som også har mest fleksibilitet i jobben. Dette er ett av funnene i YS Arbeidslivsbarometer for 2022, som ble lansert under Arendalsuka.

YS Arbeidslivsbarometer er den mest utførlige, årlige datainnsamlingen og analysen av tilstanden og utviklingen på sentrale områder i norsk arbeidsliv.

Optimismen øker og vi er mindre bekymret for å miste jobben enn på lenge. Etter to utfordrende år er store deler av arbeidslivet tilbake til normalen, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022.

– Forhåpentligvis er pandemien, nedstengning og smitteverntiltak et tilbakelagt kapittel. Samtidig lever vi med et bakteppe av krig i Europa. Det gir en fortsatt usikker situasjon i arbeidsmarkedet, sier YS-leder Erik Kollerud.

Ansatte med høy inntekt har mest fleksibilitet

Et fleksibelt arbeidsliv gir mer tid til jobben, mindre stress og bedre balanse mellom jobb og fritid. Ansatte med lav fleksibilitet opplever oftere arbeidet som stressende, blir utslitt etter jobb og har en dårligere balanse mellom jobb og fritid, ifølge YS Arbeidslivsbarometer.

Ansatte med høy utdanning og høy inntekt har mest fleksible arbeidsforhold.

– Ulikheten i fleksibilitet har ikke fått like stor oppmerksomhet som andre former for ulikheter i arbeidslivet. Noen yrkesgrupper har mulighet til fleksibilitet i arbeidet, andre ikke. Et godt og rettferdig arbeidsliv legger likhet til grunn. Med de fordelene fleksibilitet kan gi arbeidstakere, bør vi i vurdere hvordan annen organisering av arbeidet kan økes for alle arbeidstakere, uansett virksomhet, understreker YS-leder Kollerud.

Færre vil være tillitsvalgt

Betydningen av det organiserte arbeidslivet og fagforeninger er fortsatt høy, viser YS Arbeidslivsbarometer. Samtidig vil færre være tillitsvalgt. Det gjelder særlig i fylkeskommune og kommuner.

– Vi har over tid sett en nedadgående trend blant tillitsvalgte som blir respektert av ledelsen. Tilliten i arbeidslivet er fortsatt høy, men Arbeidslivsbarometeret viser at det er noe vi ikke kan ta for gitt. Vi må jobbe videre med å styrke tilliten og dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i alle sektorer, understreker Kollerud.

– Vi har store omstillingsprosesser foran oss, med digitalisering og et grønt skifte. For å få dette i havn, er samarbeid og god dialog mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver avgjørende. Vi må snu den utviklingen Arbeidslivsbarometeret avdekker der færre ønsker å ta på seg ansvaret med å være tillitsvalgt, sier YS-lederen.

Vil ha åpenhet om lønn

Arbeidstakere ønsker at fagforeninger skal spille en vesentlig rolle i lønnsoppgjørene, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022. Arbeidstakerne ønsker koordinerte kollektive lønnsforhandlinger, og det er stor oppslutning om åpenhet om lønn og små lønnsforskjeller.

– Det viser hvilken legitimitet og rolle fagorganisasjonene har i samfunnet vårt. Folk stoler på at vi tar ansvar og sikrer alle god lønn og sikker inntekt. Takken bør rettes ene og alene til våre medlemmer, som trofast betaler sin kontingent og sikrer det viktige arbeidet fagorganisasjonene gjør for fellesskapet, sier Kollerud.