Kategorier
Ukategorisert

Undersøkelse om hjemmekontor

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt AFI i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om hjemmekontor. Undersøkelsen går ut på  en kartlegging av omfang, arbeidstakerkarakteristika, grad av frivillighet for arbeidstaker, grad av formalisering og organisering av hjemmekontor og annet fjernarbeid, arbeidstidsrelaterte problemstillinger, samt fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

Departementet ønsker også kartlegging av virksomheters kjennskap til relevant regelverk, vernetjenestens rolle, samt hvordan arbeidsgivere vurderer sine muligheter og ansvar for oppfølging av verneforpliktelser og arbeidstakere vurderer sitt eget ansvar og behov for vern..

Videre ønsker departementet å få belyst potensielle konsekvenser av hjemmekontor og annet fjernarbeid sett fra både arbeidstakers og arbeidsgivers side. Prosjektet skal belyse under hvilke forutsetninger hjemmekontor og annet fjernarbeid synes å fungere godt og dårlig, fra både arbeidstakers og arbeidsgivers perspektiv.

Prosjektet vil dra veksler på data fra Arbeidslivsbarometeret og fra egne undersøkelser. Prosjektet skal være ferdig våren 2022. Prosjektleder er Mari Holm Ingelsrud.