Kategorier
Arbeidslivsbarometeret 2022 Arkiv

Færre tillitsvalgte føler seg respektert av ledelsen

Rollen som tillitsvalgt er mer utfordrende enn før og færre ønsker å bli tillitsvalgt. Andelen tillitsvalgte som føler seg respektert av ledelsen synker, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022.

YS Arbeidslivsbarometer har over tid undersøkt hvordan de tillitsvalgtes opplever relasjonen til arbeidsgiver.

Andelen tillitsvalgte som føler seg respektert av ledelsen synker. I 2009 svarte 70 prosent at de følte seg respektert av ledelsen. I YS Arbeidslivsbarometer for 2022 har dette sunket til 57 prosent.
De fleste ledere sier de er positive til fagforeninger og fagforeningenes rolle.

Det er de tillitsvalgte som svarer at de er enige i påstanden om at man som tillitsvalgt blir respektert av ledelsen som er referansepunktet.

Forskjeller mellom sektorene

Andelen som svarer at de blir respektert av ledelsen er høyere i offentlig sektor enn i privat sektor. 66 prosent i offentlig sektor svarer at de blir respektert av ledelsen. I privat sektor svarte 49 prosent av de tillitsvalgte at de ble respektert av ledelsen. Opplevelsen av svekket respekt har økt noe i alle sektorer siden 2009.

Økningen har vært størst i privat sektor. I perioden 2009 til 2012 svarte ti prosent av de tillitsvalgte at de var uenig i påstanden om at de blir respektert av ledelsen. I perioden 2019 til 2022 har dette antallet steget til 15 prosent.

Det har også vært en økning i statlig sektor. Her svarte syv prosent det samme i perioden 2009 til 2012, mot ti prosent i perioden 2019 til 2022. I kommunal sektor har svarprosenten holdt seg relativt stabil over tid.

Holdninger til fagforeninger

Majoriteten av tillitsvalgte opplever fortsatt tillit fra sine ledere, men de tillitsvalgtes opplevelse av respekt svekkes over tid. Tillitsvalgtsrollen oppleves også i økende grad som utfordrende.
Ledere er i all hovedsak positive til fagforeninger. Flesteparten (65 prosent) av lederne som deltar i YS Arbeidslivsbarometer er mellomledere. Om lag ni prosent har topplederstilling.

Om lag 23 prosent av ledere i staten mener fagforeninger er bremseklosser. I kommunal sektor mener 19 prosent det samme og i privat sektor 20 prosent.

Halvparten av lederne mener fagforeninger er en konstruktiv bidragsyter på arbeidsplassen. Det er betydelig forskjell mellom ledere som er medlemmer av fagforening selv og de som ikke er det. Ledere som er organisert er jevnt over mer positive til fagforeninger.