YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse. Hensikten er å måle trykket i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), på oppdrag for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund). Undersøkelsen gjennomføres årlig.

Artikler fra YS Arbeidslivsbarometer


  • Flesteparten av de som har en midlertidig jobb ønsker seg fast stilling, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022. Samtidig ønsker mange  arbeidsgivere en oppmykning av regelverket slik at det blir åpnet…

  • Koronapandemien gjorde arbeidslivet mer fleksibelt, men det er de med høy utdanning og høy inntekt som også har mest fleksibilitet i jobben. Dette er ett av funnene i YS Arbeidslivsbarometer…

  • Rollen som tillitsvalgt er mer utfordrende enn før og færre ønsker å bli tillitsvalgt. Andelen tillitsvalgte som føler seg respektert av ledelsen synker, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022. YS Arbeidslivsbarometer…