YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse. Hensikten er å måle trykket i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), på oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Undersøkelsen gjennomføres årlig og for tolvte gang i 2020.

Kommende arrangementer

 • Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

 • Aktuelt

  • Undersøkelse om hjemmekontor
   Arbeids- og sosialdepartementet har gitt AFI i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om hjemmekontor. Undersøkelsen går ut på  en kartlegging av omfang, arbeidstakerkarakteristika, grad av […]
  • Koronakrisen øker ønsket om mer trygghet
   I en artikkel i Dagens Næringsliv Magasinet 24.12.2020 fortelles det hvordan noen arbeidstakere har brukt krisen til å endre karriereløp. I den forbindelse kommenterer Arild […]
  • Kompetanse eller arbeidsledighet i pandemiens kjølvann?
   På YS-konferansen 9.12 snakket Arild Steen fra AFI om mobiliteten blant arbeidsledige og hvordan denne kan brukes i omstillingen av norsk arbeidsliv. Foredraget bygger på […]
  • Hvordan traff koronapandemien arbeidslivet?
   Nesten halvparten (41 prosent) av de som deltar i YS Arbeidslivsbarometer for 2020 forteller at de har fått hjemmekontor som følge av koronakrisen. Rundt en tredjedel sier de har fått mer å gjøre på jobb enn før. Noen færre sier at de har fått mindre å gjøre.
  • Få av oss vil flytte, men halvparten vil ta en dårligere betalt jobb
   Halvparten av norske arbeidstakere ville vurdert å ta en dårligere betalt jobb dersom de ble arbeidsløse, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Bare én av fire ville vurdert å flytte for å få ny jobb.