YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse. Hensikten er å måle trykket i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), på oppdrag for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund). Undersøkelsen gjennomføres årlig.

Aktuelle saker fra YS Arbeidslivsbarometer


  • Stadig flere nordmenn mener det er for store forskjeller mellom folks inntekter. Yrkesgruppene som har vært mest utsatt under pandemien er mest kritiske til inntektsforskjellene, men tendensen peker i samme…

  • Da koronapandemien traff arbeidslivet, fryktet mange et tilbakeslag for likestillingen i hjemmene. Stengte barnehager og skoler gjorde det vanskeligere for foreldre å få hverdagskabalen til å gå opp. Samtidig ble jobbhverdagen dramatisk endret for mange. Mye hjemmekontor fjernet grensene for når husarbeid kunne gjøres. Likestillingsklokka ble likevel ikke skrudd tilbake.

  • En stor del av arbeidstakerne har jobbet fra hjemmekontoret det siste året. Men hjemmekontor som smitteverntiltak er ikke tilgjengelig for alle.