Håvard Lismoen
Fagsjef, YS
havard.lismoen@ys.no
Tel: +47 901 40 054

Mirjam Sorge Folkvord
Rådgiver, YS
mirjam.folkvord@ys.no
Tel: +47 478 51 790

Mari Holm Ingelsrud
Forsker, AFI
mari-holm.ingelsrud@oslomet.no
Tel: +47 976 79 472

Arild Henrik Steen 
Forsker, AFI 
arild-henrik.steen@oslomet.no
Tel: +47 901 40 054


YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund. Vi er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon som blir lyttet til. Gjennom å være medlem i et av YS-forbundene er du også tilsluttet YS som hovedorganisasjon. Oppgaven vår er å ivareta deg som arbeidstaker og å utvikle arbeidslivet. YS er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. At YS er partipolitisk uavhengig. betyr at vi ikke er knyttet til ett bestemt politisk parti, men samarbeider med politikerne fra sak til sak.