Database

Datamateriale fra hele undersøkelse gjøres tilgjengelig i anonymisert form via Norsk Samfunnvitenskapelige Datatjeneste’s analyseverktøy Nesstar.

Nesstar er et programvaresystem for webpublisering av spørreundersøkelser, flerdimensjonale tabeller og tekstbaserte data.

Nesstar gjør det mulig for brukere av datatjenesten å finne, søke i, laste ned, visualisere og analysere data online. Nesstar eies av NSD.

Mer informasjon finnes på www.nesstar.no.