YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse. Hensikten er å måle trykket i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), på oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Undersøkelsen gjennomføres årlig og for tolvte gang i 2020.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer:

Aktuelt