Arbeidslivet endrer seg fort, og i årene som kommer vil mange trenge å fylle på med ny kunnskap og kompetanse. Her måler vi hvordan arbeidstakerne selv opplever læringsvilkårene på jobb, og hva mener de har behov for å lære mer av.

5,73

  • I 2016 mente 68 prosent av arbeidstakerne at ingen av deres arbeidsoppgaver kunne utføres av en robot. I 2020 hadde andelen sunket til 58 prosent.
  • 72 prosent av arbeidstakerne mener mener de vil måtte skaffe seg mer digital kompetanse.
  • Arbeidstakere med høyere utdanning er mer tilbøyelige til å ville ta etter- og videreutdanning enn de som ikke har skolegang utover VGS.
  • Likevel måler vi over tid en minkende interesse for formell etter- og videreutdanning i alle utdanningsgrupper.
Ser du for deg at noen av dine nåværende arbeidsoppgaver kan utføres digitalt eller av en maskin i stedet?
Dersom forholdene legges til rette på arbeidsplassen, hvor sannsynlig er det at du vil ta etter- eller videreutdanning?