Området «kollektiv lønnsdannelse» måler oppslutningen om måten vi forhandler lønn på i Norge. Her har vi spurt om ansatte er dekket av tariffavtale, om folks holdninger til lønn, forhandlinger av lønn, lønnsutvikling og inntektsforskjeller, samt om fagforeningers rolle når det gjelder den enkeltes lønn.

7,27

  • Oppslutningen om kollektive lønnsforhandlinger er stabil.
  • Oppslutningen om fagforeningens rolle i lønnsforhandlinger øker
  • I privat sektor er om lag 50 prosent av arbeidstakerne dekket av en tariffavtale. I offentlig sektor er det i praksis 100 prosent.
  • 60 prosent ønsker mindre forskjeller. Siden 2009 er det lite endring endring når det gjelder ønske om større/mindre lønnsforskjeller i samfunnet.
Er dine lønns- og arbeidsvilkår helt eller delvis regulert?
I hvilken grad synes du det burde være åpenhet om lønn på din arbeidsplass?
Hvor vil du plassere deg på skalaen under?