Området «fagforeningers legitimitet» handler om arbeidstakernes holdninger til fagforeninger. Dataene forteller oss blant annet hva fagforeningsmedlemmer synes er viktig, om de kan tenke seg å ta tillitsverv og hvorfor ikke-medlemmer velger å være uorganiserte.

7,41

  • Oppslutningen om fagforeningers rolle i samfunnet har økt siden i 2009.
  • Etter å ha sunket sakte over flere år, økte interessen for å bli fagforeningsmedlem i 2020, spesielt innenfor noen bransjer.
  • I 2020 var 46 prosent av de uorganiserte interessert i å bli medlem.
  • Ca 1 av 3 fagorganiserte kan tenke seg å påta seg et tillitsverv.
Kunne det vært aktuelt for deg å være medlem av en fagforening?
Kunne du tenke deg å påta deg et tillitsverv?