Under området arbeidsvilkår får vi tilbakemeldinger på arbeidsmiljø, stress, mestring og HMS-situasjonen for norske arbeidstakere. Mer spesifikt sier dataene noe om hvordan norske arbeidstakere opplever fysiske arbeidsforhold, risiko i arbeidet, arbeidspress og stress, jobb-hjem balansen, samt egen jobb, arbeidsoppgaver og mestring.

6,99

  • Samlet barometerverdi for arbeidsvilkår, stress og mestring er i utgangspunktet stabil over tid.
  • Opplevelsen av risiko har økt i hele arbeidslivet, men økte i 2020 mest blant yrker med kunde- og brukerkontakt.
  • I 2020 opplevde arbeidstakerne i gjennomsnitt mindre tidspress, og oppga sjeldnere at de er utslitt etter jobb, sammenliknet med tidligere år.
  • Jobb-hjem-balansen var bedre, også for barnefamilier.
  • Flere opplevede at de har en jobb med mening og positive utfordringer.
I hvilken grad passer følgende beskrivelse: «Min jobb er trygg»
I hvilken grad passer følgende beskrivelse: «Jeg har gode ledere»
Hvor ofte kjennes arbeidet stressende?

Hvor ofte må du jobbe overtid?
Hvor ofte arbeider du under risikofylte forhold?